ประเทศไทยเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ

นักลงทุนต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ ดังนั้นแม้ว่าบางโครงการอาจล่าช้า แต่ก็ยังอยู่ในแผนงานและโครงสร้างพื้นฐานของ EEC จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ นักลงทุนยังได้รับความเชื่อมั่นเมื่อโครงการเดินหน้า และแน่นอนว่านักธุรกิจจะมาลงทุน แต่กำลังรอผลการเลือกตั้งและนโยบายของรัฐบาลใหม่ สมาชิกของ EEC Watch ขอเรียกร้องให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลใหม่

ทบทวนนโยบาย EEC เนื่องจากยังไม่ผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณาว่าโครงการใดต้องการการปรับปรุงหรือปรับรายละเอียด ตัวอย่างเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงยังขาดการเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่น ๆ เราต้องดูโครงการสนามบินอู่ตะเภาในแง่ของจำนวนผู้โดยสาร พรรคจะดำเนินการพัฒนา EEC ต่อไป แต่ต้องดูรายละเอียดของแต่ละโครงการและความต้องการสำหรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอาจขยายโครงการไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพในการกระจายเศรษฐกิจ